I finanční poradce online Vám může být stále nablízku

Postupujeme s rozumem, řídíme se srdcem

Sjednejte si s našimi specialisty finanční produkty rychle, výhodně a online. Máte zájem o komplexní poradenství v oblasti osobních financí? Kontaktujte nás. Sejdeme se a probereme vše podstatné.

Zanalyzujeme vaší finanční situaci, cíle i produkty, které využíváte. Vyhodnotíme potenciální rizika, jež mohou mít negativní dopad na vás i vaší rodinu.

Poté vypracujeme detailní finanční plán, s konkrétními doporučeními, jak svých finančních cílů nejsnadněji dosáhnete. Spolu s tím obdržíte seznam rizik, která ohrožují váš majetek a návrh doporučení, jak jim zcela předejít nebo jejich potenciální dopad snížit na minimum.

Chcete mít své finance zcela pod kontrolou a neponechat nic náhodě? Kontaktujte nás na 721 416 837 nebo na info@amj.cz
Zobrazit více

Náš příběh

Začátek našeho příběhu není ničím výjimečný. To až jeho výsledek je unikátní. A tak odlišný od konkurence. Ale pěkně popořadě. První zkušenosti s finančním poradenstvím jsme získali ve velké multilevelové společnosti, jak to ostatně u takřka každého poradce bývá. Byla to pro nás cenná lekce. Zjistili jsme, jak se tato práce má dělat, ale zároveň i to, jak by se dělat neměla.

Brzy jsme narazili na negativa, která se mnohdy s multilevelovými firmami pojí. Začali jsme vnímat určitá omezení, jež nám znemožňovala poskytovat adekvátní servis, jaký si zákazníci zasluhovali. Po nepříjemném střetu s realitou a zjištění, že motorem většiny poradců sice byla snaha o rychlé zbohatnutí, ale rozhodně ne to klientovo, jsme se rozhodli založit AMJ finance & sport s.r.o.

Vydali jsme se vlastní cestou, která nám umožnila dále se rozvíjet a v praxi aplikovat naše představy o kvalitním finančním poradenství. Firma postupně rostla a přibývali poradci, kteří sdíleli naše morální i profesionální hodnoty takže byli schopni efektivně pomoci a poradit klientům ve všech klíčových oblastech, tedy pojištění, investice a úvěry.

Ovšem svět financí se neustále mění a průběžně vznikají nové produkty, čímž se zároveň otevírají další a další příležitosti, jimiž se vyplatí projít. Ale k tomu už nestačí pouze na ně zaklepat, tam potřebujete klíč. Proto jsme dospěli k závěru, že je nezbytné naše poradce specializovat.

V současné době je už nereálné, aby jeden poradce dokázal klientovi s nejvyšší odborností poradit ve všech oblastech. Každá z nich vyžaduje takové znalosti, zkušenosti a průběžné sledování aktuálních trendů, že není v lidských silách obsáhnout na námi požadované maximální možné úrovni.

Proto jsme upravili naše služby tak, abyste měli zajištěny všechny oblasti pod jednou střechou, ale zároveň dostali v každé z nich pouze to nejlepší. Z toho důvodu u nás každý klient absolvuje vstupní analýzu a následně své potřeby řeší se specialistou na danou oblast.

Byla to mnohdy cesta trnitá, ale s ohledem na zpětnou vazbu spokojených klientů již můžeme říci, že i úspěšná. Jsme rádi, že díky specializaci našich pracovníků, průběžnému vzdělávání v oboru a sledování aktuálních trendů poskytujeme kvalifikované poradenství na nejvyšší možné úrovni, což nás nejen upřímně těší, ale i odlišuje od konkurence.
Zobrazit více