09 únor
2023
KATEGORIE NOVINKY

Hypoteční e-book: 11. Začněte čerpat, až když je to potřeba

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
Jedna z podmínek čerpání úvěru je doložení Žádosti o čerpání úvěru, nebo tzv. Pokyn k čerpání úvěru. Banka vám tuto žádost předá po schválení úvěru spolu s úvěrovou dokumentací. Prostřednictvím této žádosti bance sdělujete: • KOLIK prostředků má banka odeslat • KAM má tyto prostředky odeslat • KDY má tyto prostředky odeslat

Na první pohled se to zdá být jako banální záležitost, ale především správné určení termínu, kdy má banka prostředky odeslat, nemusí být vždy tak snadné.

Pokud totiž stanovíte termín čerpání příliš brzy, bude vás to stát zbytečně peníze, které zaplatíte na úrocích. Obzvláště je potřeba si na to dát pozor v případě refinancování úvěru. Od stávající banky máte uveden ve vyčíslení přesný termín, kdy musí být peníze z nové banky připsány na jejich účtu. K tomu dni proběhne splacení stávajícího úvěru. Do toho okamžiku vám tedy u stávající banky běží úroky, které musíte hradit. Zároveň vám nová banka začne počítat úroky ode dne, kdy odešle peníze, tedy od okamžiku čerpání. Pokud tedy budete čerpat příliš brzy, bude hradit úroky jak staré, tak nové bance zároveň.

Stanovit ale termín na poslední možný den také není příliš moudré, protože nikdy nevíte, jestli například nenastane nějaký technický problém a bance nespadne systém potřebný pro zadání vašeho pokynu k čerpání nebo neselže lidský faktor v podobě osoby, která má v bance čerpání na starosti. Stává se to opravdu jen zřídka, ale stát se to může.

Z toho důvodu doporučujeme stanovit termín čerpání týden před datem splatnosti. Pokud tedy máte v případě refinancování uvedeno ve vyčíslení, že mají být prostředky na účet stávající banky připsány do 10.6., optimální datum pro odeslání prostředků je dle nás 3.6. Na zaplacených úrocích nevykrvácíte, ale zároveň je zde stále prostor napravit případné chyby.