14 březen
2024
KATEGORIE NOVINKY

Na důchod ve vatě! Nepřehlédněte změny ve spoření na penzi

Marie Texlerová
Napsal MARIE TEXLEROVÁ
Změny ve spoření na penzi se dotýkají nás všech. První vlna úprav proběhla v lednu a další nás čeká v červenci. Ke dvěma stávajícím produktům PP a DPS přibyl DIP a změní se i výše státního příspěvku.

Letos nás kromě již platných změn v legislativě spoření na penzi čekají ještě další úpravy. Vejdou v platnost od 1.7.2024. Jaké budou? Společně se podíváme na to, co už platí a to, co teprve bude. Hlavními produkty, které stát do současnosti podporoval je doplňkové penzijní spoření (DPS), jeho předchůdce penzijní připojištění (PP-transformovaný fond), rezervotvorné pojištění (IŽP a KŽP).

Změny od 1.1.2024

  1. Navýšení souhrnného limitu pro daňový odpočet až na 48 000 Kč ročně. Proč souhrnný limit? Vztahuje se totiž na všechny státem podporované produkty (tj. DPS, PP, IŽP, KŽP a nově také DIP-viz níže).
  2. Změna minimální doby spoření. Do konce loňského roku platilo pravidlo 60/60. Museli jste spořit alespoň 60 měsíců a peníze jste mohli vybrat nejdříve ve svých 60 letech. Doba spoření se teď ze 60 měsíců prodlužuje na 120, tedy z 5 na 10 let (tato podmínka se týká smluv uzavřených v letošním roce a novějších). Prostředky můžete sice vybrat dříve, přicházíte ale o získání státních příspěvků a také vám vzniká podmínka zpětného dodanění, pokud jste čerpali daňové výhody.
  3. Zavedena paralelní účast v PP a v DPS. Doposud bylo možné ze staré verze PP přestoupit do nové verze DPS, ovšem s nutností převést veškeré již naspořené prostředky. Tato změna má význam hlavně pro střadatele, kteří jsou konzervativnější, mají ve starém produktu vyšší naspořenou sumu, kterou by chtěli ponechat s garancí nezáporného zhodnocení, ale nové prostředky by chtěli investovat dynamičtěji. Díky možnosti mít oba produkty je také možné využít tzv. výsluhové penze u PP. (Po 15 letech trvání PP se dá vybrat až půlka naspořených prostředků).

Co nás čeká od 1.7.2024?

  1. Změna výše státních příspěvků

Vlastní měsíční příspěvek

Aktuální státní příspěvek

Státní příspěvek od 1.7.2024

300 Kč

90 Kč

0 Kč

500 Kč

130 Kč

100 Kč

1000 Kč

230 Kč

200 Kč

1500 Kč

230 Kč

300 Kč

1700 Kč

230 Kč

340 Kč

2000 Kč

230 Kč

340 Kč


  1. Zrušení státních příspěvků pro střadatele, kteří jsou ve starobním důchodu. Tato změna má navíc platit retroaktivně i pro staré smlouvy DPS a PP. Vyvolala však vlnu negativních ohlasů a momentálně se jí zabývá soud. Je tedy možné, že bude ještě upravena.  
  2. Zavedení nové formy přípravy na penzi, jíž je dlouhodobý investiční produkt (DIP).

Co to je ten DIP?

Protože se jedná o úplnou novinku, povíme si o něm víc. Nejde o jeden pevně nastavený produkt, jak jsme zvyklí z klasického „penzijka.“ Jedná se o formu investování prostředků, kterou reguluje a upravuje stát jakožto další z možných strategií přípravy na důchod. Oproti předchozím důchodovým produktům je výrazně flexibilnější a umožňuje vybrat si investiční řešení, které klientovi vyhovuje.

DIP mohou nabízet různé finanční instituce např. investiční společnosti, OCP, banky nebo samosprávný investiční fond. Do čeho investuje? Může se jednat o cenné papíry kolektivního investování, akcie, státní dluhopisy, jejichž emitentem je členský stát EU nebo jeho centrální banka, hypoteční zástavní listy, peněžní prostředky nebo zajišťovací deriváty sjednané výhradně za účelem zajištění majetku v rámci DIP. Není však možné investovat do firemních dluhopisů a rizikových instrumentů.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Státní příspěvek

Bez státního příspěvku

Odpočet z daní až *48 000 Kč (od částky nad rámec státního příspěvku, tedy vaše příspěvky od 1 701 do 5 700 Kč)

Odpočet z daní až *48 000 Kč ročně (na všechny vaše příspěvky do výše 4 000 Kč)

Příspěvek zaměstnavatele (souhrnně až 50 000 Kč)

Příspěvek zaměstnavatele (souhrnně až 50 000 Kč)

3-4 strategie investování podle zvolené penzijní společnosti

Můžete si vybrat investiční strategii podle svého gusta

*souhrnný limit pro PP, DPS i DIP

Jedná se sice o státem regulovaný produkt, ale státní příspěvek nečekejte. Stát ho podporuje pouze aplikací daňových výhod. Do DIPu vám také může přispívat zaměstnavatel do výše 50 000 Kč/ročně, z této částky neplatí daň ani pojistné. Zároveň zde platí stejné pravidlo jako pro DPS- peníze můžete vybrat nejdříve v 60 letech a minimální doba spoření je 10 let.

U PP a DPS platilo, že můžete mít jen jeden na rodné číslo. DIPů můžete mít více. A zároveň je možné aplikovat je na stávající portfolia. Zde bychom ale doporučili obezřetnost, protože zatím není jasné, jestli portfolio, ve kterém už mám nainvestovanou nějakou větší částku a žádné daňové úlevy jsem neuplatňoval, budu moci vybrat kdykoli nebo až ve zmíněných 60 letech. Proto doporučujeme otevřít zcela nový účet.

Všechny výše uvedené produkty jsou podporované státem. Rádi bychom však zmínili, že to nejsou jediné nástroje, které si pro blahobyt v důchodu můžete zvolit. Nejjistější cestou k zajištěné budoucnosti je promyšlený investiční plán, ve kterém jsou zahrnuté všechny vaše finanční cíle.  

A pokud je jedním z nich i důchod ve vatě (a kdo by ho nechtěl už třeba ve čtyřiceti nebo padesáti?), pak je namístě zahrnout do něj nejen DPS a DIP. Dobrý investiční plán tvoří široce diverzifikované portfolio, které se v čase mění tak, jako vaše cíle. Udělejte si pohodlí, poslechněte si náš podcast a popřemýšlejte, jestli byste strávili důchod radši na Madeiře, Krétě nebo Mácháči. A napište nám o svých plánech. Investiční plán vám sestavíme levou zadní!

Náš YouTube kanál: https://www.youtube.com/@FinancneGramotni

Spotify: https://open.spotify.com/show/0KhgTGWVDaLh0CXwa6S2ik

Napište nám

* Povinné položky.