03 červenec
2018
KATEGORIE NOVINKY

Trénuj jako hvězda nabízí dětem i setkání s profesionálními hráči

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
V loňském roce se v Praze a středních Čechách rozběhl projekt Trénuj jako hvězda, který je zaměřen na individuální fotbalové tréninky mládeže. O tom, jak tento projekt vznikl, pro koho je určen, kteří známí hráči ho podporují a o dalších věcech jsme si povídali s Jolyonem Mungengou, jedním ze zakladatelů tohoto projektu.
Trénuj jako hvězda nabízí dětem i setkání s profesionálními hráči Projekt Trénuj jako hvězda

Jak vznikla myšlenka spustit projekt Trénuj jako hvězda?

V návaznosti na úspěšnou fotbalovou školu Lukáše Váchy jsme se rozhodli umožnit mladým fotbalistům a fotbalistkám pracovat na sobě a zlepšovat se v průběhu celého roku. Proto jsme před rokem spustili projekt Trénuj jako hvězda.

Co je smyslem tohoto projektu?

Smyslem je dopřát dětem kvalitní trénink zaměřený na individuální fotbalové dovednosti jako je práce s míčem, rychlost, obratnost, ale formou, která bude děti bavit.

Čím jsou vaše tréninky odlišné od podobných projektů?

Děti se kromě kvalitních tréninků, které vedou zkušení trenéři mládežnických kategorií, mohou také těšit na setkání se známými hráči z české ligy a reprezentace, kteří si s nimi přijdou zatrénovat na vybrané tréninky během každého turnusu. V tomto směru je koncept stejný jako na fotbalových školách Lukáše Váchy a Václava Kadlece, kterých se již tradičně účastní řada známých fotbalistů jako například Lukáš Vácha, Bořek Dočkal, Václav Kadlec, Milan Baroš, Tomáš Necid, Michal Kadlec, Mario Holek, Ondřej Zahustel, ale i řada ex-reprezentantů a bývalých skvělých hráčů jako Jiří Novotný, Horst Siegl nebo třeba Marek Kincl.

Kde a kdy tréninky probíhají?

V rámci jednotlivých turnusů, které se pořádají na různých místech Prahy a Středních Čech, mají děti možnost navštěvovat tréninky jednou týdně v určitý den, který se u každého turnusu liší. Pokud by někdo chtěl, může tedy navštěvovat klidně více turnusů současně. Místa a termíny probíhajících a v blízké době plánovaných turnusů, jsou vypsány na našich webových stránkách trenujjakohvezda.cz.

Jak dlouho probíhá jeden turnus?

Jeden turnus obsahuje 7 až 10 tréninků, takže probíhá po dobu 7 až 10 týdnů.

Pro jaké děti jsou tréninky určeny?

Pro všechny malé fotbalisty ve věku 6 až 15 let, kteří se chtějí zdokonalit své dovednosti. Během tréninku jsou pak rozděleni do skupin právě podle věku a také herní výkonnosti.

Mají nahrazovat tréninky v klubu nebo snad máte ambici založit vlastní fotbalový tým?

To rozhodně ne. Tréninky mají naopak doplňovat ty, které mají děti ve svém klubu. Naše snaha je co nejvíce komunikovat s jednotlivými kluby, odkud se děti hlásí, tak abychom sladili termín našich tréninků s těmi v klubu. V některých klubech to dokonce funguje tak, že pokud například jejich trenér cítí, že některé dítě v konkrétní herní dovednosti zaostává, tak nám dají vědět a náš trenér se na to pak s dotyčným dítětem zaměří. Klubový trenér na to většinou nemá prostor, protože na jednoho trenéra je v klubu 12 až 20 dětí. U nás se snažíme, aby na trenéra připadalo 4 až 6 dětí. Tato synergie s jednotlivými kluby je pro nás velice důležitá. A proto ani nepřipadá v úvahu, abychom zakládali vlastní klub. Pak by to nemohlo fungovat.

Jak navazujete tuto spolupráci s kluby?

Ideální je, když na naše tréninky dochází víc dětí z jednoho klubu. Proto se s většinou klubů domlouváme na ukázkovém tréninku. Děti si mají možnost vyzkoušet, jak takový náš trénink probíhá a co je hlavní, vidí to na vlastní oči jak kluboví trenéři, tak rodiče.

Pokud by některý fotbalový klub měl zájem s vámi navázat podobnou spolupráci, je to možné?

Určitě ano. Kterýkoliv klub z Prahy a středních Čech by měl zájem, může nás kontaktovat. Další postup je takový, že společně domluvíme termín ukázkového tréninku. Pokud je zájem ze strany dětí a rodičů velký, můžeme otevřít nový turnus, který by probíhal na hřišti tohoto klubu, nebo se děti mohou přihlásit na nějaký z turnusů, který již probíhá někde v okolí.