13 září
2022
KATEGORIE NOVINKY

Co je americká hypotéka

Jolyon Mungenga,
Napsal JOLYON MUNGENGA,
Co je americká hypotéka? Jde o často používaný pojem, ale ne každý chápe zcela správně, jak americká hypotéka funguje a kdy je vhodné jí využít.
Co je americká hypotéka co je americká hypotéka

Pro pochopení, co to je a jak funguje americká hypotéka je nezbytné si nejdříve vysvětlit, co je hypoteční úvěr jako takový, a jaký je rozdíl mezi standardní a americkou hypotékou.

Hypoteční úvěry = spotřebitelský úvěr (určen výhradně pro fyzické osoby = spotřebitele), u kterého je vždy vyžadována zástava nemovitosti. Existují dva základní druhy, účelový a neúčelový.

1. Účelový hypoteční úvěr = standardní hypotéka

 • Účelový znamená, že prostředky jsou poskytnuty vždy za účelem financování bytové potřeby. V praxi jím lze financovat především:

 1. koupě nemovitosti (rodinný dům, byt, stavební pozemek),
 2. výstavba nemovitosti,
 3. rekonstrukce nemovitosti,
 4. refinancování jednoho stávajícího účelového úvěru,
 5. konsolidace (sloučení) dvou a více stávajících účelových úvěrů do jednoho nového,
 6. majetkové vypořádání, jehož předmětem je nemovitost,
 7. zpětné proplacení vlastních zdrojů, které jste použili, obvykle v posledních dvou letech, na financování nemovitosti (koupě, výstavba, rekonstrukce).

 • Splatnost obvykle max 30 let, nejdéle do věku 70 let nejstaršího z žadatelů.
 • Z pohledu úrokové sazby jde o nejlevnější druh úvěru vůbec.
 • Maximální výše úvěru do 90 % hodnoty zástavy - platí pro žadatele do věku 36 let.
 • Maximální výše úvěru do 80 % hodnoty zástavy - platí pro žadatele nad věk 36 let.

2. Neúčelový hypoteční úvěr = americká hypotéka

 • Neúčelový znamená, že čerpané prostředky lze použít skutečně na cokoli. Toto je odpověď na otázku, co je to americká hypotéka a jak funguje. Nicméně jsou zde i další podstatné rozdíly, oproti standardní účelové hypotéce.
 • Splatnost u americké hypotéky je kratší, obvykle max 20 let, nejdéle do věku 70 let nejstaršího z žadatelů.
 • Maximální výše americké hypotéky je obvykle do 70 % hodnoty zástavy.
 • Díky zajištění nemovitostí je u americké hypotéky lepší úroková sazba a delší splatnost než u klasického spotřebitelského úvěru, který je bez zástavy nemovitosti.
 • Oproti standardní účelové hypotéce je naopak úroková sazba vyšší právě proto, že zde není účel.
Americká hypotéka je tedy neúčelový úvěr se zástavou nemovitosti. Banka nezkoumá, na co finanční prostředky využijete. Můžete si za ně koupit skutečně cokoli. Proto je vhodné jí použít v případě, kdy potřebujete finance na nějaký svůj investiční záměr, který se netýká bytové potřeby. Pokud jde o bytovou potřebu, vždy volte standardní účelovou hypotékou.

Americká hypotéka také funguje velmi dobře v případě, kdy máte drahé úvěry, typicky spotřebitelské úvěry bez zástavy, kreditní karty, či kontokorenty. Tyto úvěry nelze konsolidovat standardní hypotékou, protože nebyly poskytnuty za účelem financování bytové potřeby, ale lze je konsolidovat právě americkou hypotékou.

Velkou výhodu má také pro podnikatele. Americká hypotéka pro ně může být cestou, jak výhodně financovat další rozvoj svého podnikání. Oproti klasickým podnikatelským úvěrům má americká hypotéka hned několik výhod. Delší splatnost až 20 let, výše úvěru v řádech milionů a v neposlední řadě nižší úroková sazba.

Věřím, že se mi podařilo tímto článkem dostatečně popsat, co je to americká hypotéka, jak funguje a pro jaké případy je vhodná.

Hypoteční kalkulačka

VÝHODY
RÁDI VÁM POMŮŽEME S VYŘÍZENÍM HYPOTÉKY
Jan Škarban
Jan Škarban skarban@amj.cz 733 150 920
 • Svatava Barančicová

  Dobrý den, velice Vám děkuji za hladké provedení všemi peripetiemi sjednávání hypotéky. Nakonec to bylo rychlejší a díky Vám snazší, než jsem si na začátku dovedla představit. Až na drobný renonc s Komerční pojišťovnou, který se rychle vysvětlil a napravil, jsem byla velice spokojena s příjemným, rychlým a obětavým jednáním AJM finance, jmenovitě pana J. Škarbana. Mohu jedině doporučit, kdyby si někdo sjednával hypotéku. PhDr. Svatava Barančicová (Translated by Google) Hello, thank you very much for the smooth implementation of all the vicissitudes of negotiating a mortgage. In the end, it was faster and, thanks to you, easier than I could have imagined at the beginning. Except for a small renunciation with Komerční pojišťovna, which was quickly explained and rectified, I was very satisfied with the pleasant, quick and self-sacrificing actions of AJM finance, namely Mr. J. Škarban. I can only recommend it if someone is negotiating a mortgage. PhDr. Svatava Barančicová

  Zobrazit více
 • Jakub M Eichler

 • Jakub Ďuriš

  Spolupráca s AMJ bola profesionálna. Uľahčili mi celý proces vybavovania hypotéky, v budúcnosti ich určite znova oslovím. Diky

 • Bohuslav Lichnovský

  Absolutně nemohu doporučit. Lákají na výrazně nižší sazby, než které dokáží nabídnout. Se zdůvodněním, že tyto sazby jsou pro klienty s příjmem v EUR, a ani se nezeptají, zda má osoba příjem v EUR (mám). Dále doporučují banky, které nemají nejnižší úroky na trhu, se zdůvodněním, že ty ostatní jsou nějak špatné a chtějí za vše poplatek. Ale že existuje něco jako porovnání RPSN, o tom asi neslyšeli... Asi aby si toto obhájili, neřeknou Vám jen nabídky, ale nutí Vás si s nimi zavolat, tlačí na puštění kamery atd. Velmi nepříjemná zkušenost a ztráta času. Najděte si raději refinancování sami za lepších podmínek. (Translated by Google) Absolutely cannot recommend. They attract significantly lower rates than they can offer. Reasoning that these rates are for clients with an income in EUR and they don't even ask if the person has an income in EUR (I do). They also recommend banks that do not have the lowest interest rates on the market, with the justification that the others are somehow bad and want a fee for everything. But that there is such a thing as an APR comparison, they probably haven't heard about it... Probably in order to defend this, they don't just tell you offers, but force you to call them, pressure you to start the camera, etc. Very unpleasant experience and a waste of time. Better find refinancing yourself under better conditions.

  Zobrazit více
 • Andrea Zábojníková

  Byla jsem spokojená s prací paní Krčmářové. (Translated by Google) I was satisfied with the work of Mrs. Krčmářová.

 • František Vodák

  Paní či slečna Andrea Suchomelová je naprostá profesionálka, lidské , ale fundované jednání. Doporučuji. (Translated by Google) Mrs. or Miss Andrea Suchomelová is a complete professional, humane, but well-founded. I recommend.

 • Kveta Peterkova

  Spokojenost, velmi vstřícný přístup a odborné poradenství na míru dle mých požadavků. (Translated by Google) Satisfaction, a very accommodating approach and expert advice tailored to my requirements.